نتایج انتخابات آمریکا 2020

نتایج انتخابات آمریکا 2020

نتایج انتخابات آمریکا 2020

نتایج انتخابات آمریکا 2020 ترامپ یا بایدن؟

گویند مردی دو دختر داشت یکی را به کشاورز و دیگری را به کوزه گر شوهر داد.

چندی بعد همسرش به او گفت ای مرد به خانه دخترانت برو و احوال آنها را جویا شو

مرد نیز اول به خانه کشاورز رفت و جویای احوال دخترش شد دخترک گفت زمین را شخم کرده و بذر پاشیده ایم اگر باران ببارد خیلی خوبست اما اگر نبارد بدبخت میشویم.

سپس مرد به خانه کوزه گر رفت،دخترک گفت کوزه ها را ساخته ایم و در آفتاب چیده ایم اگر باران ببارد بدبخت مشویم و اگر نبارد خوبست

مرد به خانه برگشت همسرش از اوضاع پرسید مرد گفت: چه باران ببارد و چنبارد ما بدبختیم

برای دیدن نتایج اینجا کلیک کنید

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها