کولر سونیا

کولر سونیا اسپلیت با کولر گازی چه تفاوتی دارد؟
اسپلیت یونیت یا اسپلیت مفهوم دوتایی را انتقال می دهد اعظم کولرهای گازی همین اسپلیت ها می باشند که از دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی تشکیل شده اند اما کولر گازی مفهوم گسترده تری را انتقال می دهد که علاوه بر اسپلیت ها شامل کولرهای گازی پنجره ای و پرتابل نیز می شود. کولر سونیا
آیا کولرهای گازی نیز مدل های متفاوتی دارند؟
بله.کولرهای گازی از سه بخش عمده تشکیل شده اند:۱٫پنجره ای ۲٫ پرتابل ۳٫اسپلیت(دیواری- سقفی دیواری- سقفی زمینی- کاستی- کانالی- چندپنله- ایستاده)
کولر سونیا ،کولرهای گازی بر اصل سیکل های تبرید کار می کنند که از چهار بخش کلی تشکیل شده اند:کمپرسور-کندانسور-اواپراتور-لوله مویین یا شیر انبساط.
مبرد فشار پایین در اواپراتور(یونیت داخلی) حرارت محیط را جذب می کند و از مایع به گاز تغییر فاز می دهد گاز مبرد وارد کمپرسور(قلب سیستم) شده و فشرده می شود و دما و فشارش افزایش می یابد تا در کندانسور(یونیت خارجی) گرمای جذب شده از محیط داخل را به کمک فن به هوای بیرون منتقل کند و با تغییر فاز از گاز به مایع تبدیل شود این مایع به کمک لوله مویین یا شیر انبساط فشار و دمایش باز هم کاهش می یابد تا توانایی جذب حرارت در اواپراتور را داشته باشد و این سیکل پیوسته تکرار می شود.
مبرد چیست و چرا در کولرهای گازی استفاده می شود؟
مبرد گازی است که قابلیت جذب و دفع حرارت آن بالا باشد این گازها که نقطه جوش شان حدودا ۳۰ تا ۴۰ درجه زیر صفر است در سیکل های تبرید استفاده می شوند. کولر سونیا
موارد استفاده کولرهای گازی چیست؟
از لحاط کاربری :مسکونی٬ اداری٬ تجاری ودر پاره ی مواقع ٬صنعتی(محدودیت در استفاده از سایر سیستم ها).
کولرهای گازی تا چه متراژهایی کاربری دارند؟
کولرهای گازی(تا ظرفیت ۳۲۰۰۰BTU/Hتک فاز) جهت تهویه اتاقهایی از متراژ تقریبی ۱۰ متر تا اتاق ها و سالن های با متراژ تقریبی بالا(حدود ۱۰۰متر)مناسب هستند.البته متراژهای ذکر شده جهت یک کولر گازی است و مشخص است که استفاده از چندین کولر گازی دستیابی به متراژهای بالاتر را امکان پذیر می سازد.
آیا رابطه ای بین ظرفیت کولر گازی و متراژ ساختمان وجود دارد؟
رابطه ی دقیق خیر زیرا تهویه هر فضا با کولر گازی به عامل های متعددی از جمله ارتفاع محیط تهویه شونده از سطح زمین٬ تعداد دیوارهای خارجی(دیوارهایی که با محیط های خارجی ارتباط دارند)٬ تعداد پنجره ها و ابعادشان٬ ارتفاع از سطح دریای ٬ جهت جغرافیایی ساختمان و…..بستگی دارد.
البته رابطه تقریبی برای استفاده از این کولرها به صورت زیر وجود دارد:
معمولا برای برودت هر ۳۰ تا۳۵ متر در تهران یک تن تبرید لحاظ می شود.

کولر سونیا

کولر سونیا

ظرفیت: ۹۰۰۰BTU/H برای ۱۰ تا۲۰ متر مربع مساحت کف
ظرفیت: ۱۲۰۰۰BTU/H برای ۱۵ تا۳۰ متر مربع مساحت کف
ظرفیت: ۱۸۰۰۰BTU/H برای ۲۵ تا ۴۵ متر مربع مساحت کف
ظرفیت: ۲۴۰۰۰BTU/H برای ۴۰تا ۶۰ متر مربع مساحت کف
ظرفیت: ۳۰۰۰۰BTU/H برای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع مساحت کف
ظرفیت های بالاتر جهت متراژهای بالاتر.

You've just added this product to the cart: