محافظ لوازم برقی 6 خانه آنالوگ
محافظ لوازم برقی 6 خانه
محافظ لوازم برقی 6 خانه آنالوگ
محافظ لوازم برقی 6 خانه آنالوگ
محافظ لوازم برقی 6 خانه
محافظ لوازم برقی 6 خانه آنالوگ

 

  • استفاده از قطعات SMD در ساخت مدارها و مواد غیر قابل اشتعال در بدنه
  • دارای دو نوع سیم بلند و کوتاه جهت استفاده کاربری مورد نیاز شما
  • دارای ضمانت بی قید و شرط به مدت 24 ماه